Modules

Uit WACS
Ga naar: navigatie, zoeken
vereenvoudigd schema

Definitie

Een module is een groepering van functionaliteiten rondom een bepaald thema.

Toepassing

WACSonline bestaat uit verschillende modules. Enkele modules vereisen het gebruik van andere, andere kunnen dan weer stand-alone werken.

Modules

BA - Basisgegevens

Alle andere modules maken gebruik van de basisgegevens, hier worden verscheidene basisgegevens bewaard zoals.

 • Firma
  • Locatie
   • Afdelingen
 • Planningscodes
 • Assets
 • Contacten
 • Items
 • Werknemers

Het gebruik van detail modules activeert de nodige basisgegevens in dit beheer. Het activeren van de basisgegevens betekent dus niet automatisch gebruik van alle bovenstaande.

PL - Planning

WACSonline beschikt over een zeer uitgebreide grafische planningsmodule.

De planningsmodule kan benaderd worden vanuit verschillende standpunten.

HR - Human Resources

De module Human Resources is een extensie-module. Deze module is nodig voor het gebruik van.

In deze module kan men personeel, werkschema's, ziekte- & andere uitzonderingen beheren met daarbij horende rapportage.

WP - Werkplaats

De werkplaats-module is het hart van WACSonline waar alle modules samenkomen. De basis van de werkplaats omvat het beheer van werkkaarten doorheen hun verschillende stadia. Op deze manier komen ze in contact met andere modules zoals stockbeheer, tijdregistraties, aankoop, facturatie e.d.

Lees meer hier : Werkplaats

RE - Rent

Verhuurmodule voor het aanmaken van verhuurcontracten voornamelijk gebruikt bij vervangend vervoer. Deze module bevat eveneens een grafische planweergave maar momenteel geen eigen facturatie.

Lees meer hier: Verhuur

TD - Todo's - Signalisaties

Todo’s of signalisaties vormen het hart van het vlootbeheer en beheren het opvolgen van de periodieke en afstandsgebonden werkzaamheden aan de assets.

Lees meer hier: Signalisaties

MT - Maintenance

Module voor onderhoudscontracten

IN - Invoice

Facturatie van

 • werkkaarten
 • verhuurcontracten
 • onderhoudscontracten

met bijhorende credit & exportmogelijkheden.

Lees meer hier: Facturatie

ST - Stock

Stockmodule voor het beheer het magazijn, en de voorraad hoeveelheden

PU - Purchase

Aankoop module waar bestellingen, leveringen en facturen beheerd en opgevolgd worden. Deze bestellingen kunnen naast manuele creatie ook gevoed worden vanuit besteladviezen met minimum & maximum als de reservatie vanaf de werkkaarten.

Lees meer hier: Purchase

BU - Budget

Budgetmodule waarbij kosten naast een budget kunnen geplaatst worden op voertuigniveau of vlootniveau. De onderverdeling van budgetten en kosten gebeurd op basis van budgettypes ( kostenplaatsen ). De voeding van deze data kan manueel, via import uit externe systemen of uit eigen modules van wacs zoals aankoop & werkplaats.

SC - Scanmodule

Specifieke scanpaginas om te gebruiken op scanapparatuur met eigen browser om tijdsregistratie & materiaalgebruik op werkkaarten te registreren op basis van barcodes.

TR - Tijdsregistratie

Tijdsregistratie module waar manuele tijdsregistratie op werkkaarten of niet-productieve arbeid kan geregistreerd en beheerd worden.

Lees hier meer: Tijdsregistratie

AS - Asset Sale

Verkoop module voor assets met apart stockbeheer en factuurgeneratie

Lees meer hier: Asset Sale

EX - Export

Exportmodule waarbij alle data gegenereerd in de applicatie kan geexporteerd worden naar .csv bestanden volgens eigen kolomindeling en filters.

Lees meer hier: Export

IM - Import

Importmodule waarbij data makkelijk kan geïmporteerd worden volgens enkele vooropgestelde regels zonder tussenkomst van Transport Care

Lees meer hier: Import