Multi-DayPlanning

Uit WACS
Ga naar: navigatie, zoeken

De planningsmodule is een grafisch kalenderweergave die getoond wordt met per dag een kolom, deze is gebaseerd op de gekende analoge planborden met kaartjes.

Het planbord is het hart van de planningsmodule hierbij wordt ook gebruik gemaakt van

 • Basisgegevens : Contacten
 • Basisgegevens : Assets
 • Planningscodes
 • Planorders
 • Human Resources
 • Verhuurmodule ( optioneel )
 • SMS-module


Opbouw

overzicht

Een planbord is beschikbaar per Firma-Locatie- Afdeling-combinatie Firma > Locatie > Afdeling is de hiërarchische bedrijfsstructuur die doorheen WACSonline gebruikt kan worden. De meest éénvoudige installatie bestaat uit één firma met één locatie en één afdeling.

Vervolgens wordt op de Y-as worden de medewerkers getoond, op de X-as de dagen. De startdag is standaard gelijk aan vandaag. Het is mogelijk aan de hand van een persoonlijke parameters ( PL_BACK ) de startdag automatisch gelijk te stellen aan vandaag - (min) de waarde van de parameter.

De capaciteit van de locatie afdeling wordt bepaald op basis van gekoppelde werknemers in combinatie met hun werkschema. Het beheer van werkschema's & werknemers gebeurd in de Human Resources module

Weergave

Monteur , medewerker

Bij de monteurs worden hun specialiteit(en) getoond en is het mogelijk een kleur te kiezen.

Mdp monteur.png

Dag

Elke kolom vertegenwoordig één dag. In de titel is terug te vinden

Dagheader.png
 • Datum
 • Capaciteitsindicator
 • Aantal Ingepland uren
 • Aantal Beschikbare uren
 • Functieknop : Nieuw order op deze dag
 • Aantal APK orders
 • Aantal Wachters
 • Functiemenu met link naar
  • dagoverzicht
  • weekoverzicht
  • notities

Dag & Monteur

Mdp planned monteur.png


Per dag & monteur combinatie worden getoond

 • Geplande taken
 • Uitzonderingen op het werkschema
 • Aantal beschikbare uren
 • Capaciteitsindicator
 • Functietoets : nieuw order op monteur op dag
 • Functietoets : uitzondering op werkschema toevoegen

Order

Bekijk hier het detail van een planorder

Mdp plannend orders.png

Per (deel) order worden getoond

 • Kleurindicatie = kleur van de planningscode met de langste duur
 • Eerste acht karakters van de klantnaam
  • positie kan gewisseld worden met het kenteken a.d.h.v parameter ( PL_CustomerMainInfo )
 • Het kenteken
  • positie kan gewisseld worden met klantnaam a.d.h.v parameter ( PL_CustomerMainInfo )
 • Statusicoon
  • leeg
  • voertuig binnen
  • werk bezig
  • voertuig wacht
  • voertuig in transit
  • werk klaar
  • voertuig opgehaald
 • Mobiliteitsicoon
  • Klant wacht
  • Huur of vervangwagen
  • Leenfiets
  • Auto halen & brengen
  • Wegbrengen van
  • Ophalen tot
  • Wegbrengen & ophalen
 • Normtijd (deel) order
 • Start beschikbaarheid
  • weergave in datum indien Start beschikbaarheid afwijkt van dag v.d. kolom
  • weergave uur wanneer datum Start beschikbaarheid gelijk is aan dag v.d. kolom
 • Einde beschikbaarheid
  • weergave in datum indien einde beschikbaarheid afwijkt van dag v.d. kolom
  • weergave uur wanneer datum einde beschikbaarheid gelijk is aan dag v.d. kolom
 • kleurindicatie op tijd indien deadline-order

Uitzondering

Het is mogelijk capaciteit in te boeken zonder werk in te plannen. Bijvoorbeeld wanneer een medewerker ziek is of opleiding gaat volgen. Deze worden aangemaakt voor een specifieke duur & een specifiek type. Deze uitzonderingen kunnen niet versleept worden op het planbord. Het beheer van de types en algemeen overzicht zijn onderdeel van de Human Resources

Mdp uitzondering.png

Per uitzondering wordt getoond

 • Type uitzondering met kleurindicatie
 • Startmoment
 • Einde

Vervangend vervoer

Onderaan het planbord wordt het beschikbare vervangend vervoer getoond, deze gekoppeld aan geplande orders. Deze indicaties kunnen hier niet verplaatst worden maar dienen in het orderformulier of bijhorende verhuur module te gebeuren. Wanneer de gebruiker over het ingeplande voertuig gaat zal het bijhorende order oranje opkleuren.

Derde partijen

Een order kan aangeduid worden dat deze uitgevoerd wordt door een derde partij, deze orders zijn onderaan zichtbaar. Deze gebruiken geen eigen capaciteit en zijn niet versleepbaar, deze orders kunnen doorgekoppeld worden met de aankoop module.

Werking

Het planbord is een intuïtief grafische werktool. Het aanmaken van een order gebeurd door op de gewenste plaats de nieuwe order functie op te starten. Vervolgens gaat de gebruiker een formulier invullen met alle gekende details.

Mdp orderentry.png

Na het aanmaken van het order is deze meteen zichtbaar op het planbord en is die volledig ingekleurd in het kleur van de rand. Zo is het nieuwe order snel terug te vinden tussen de andere geplande taken. Het verplaatsen van orders of (deel)-orders gebeurd door deze te slepen van de ene plaats naar de andere. Automatisch gaan alle bijhorende tellers en statussen zich hier aan aanpassen.

Indien men orders wenst te verplaatsen buiten het beschikbare zicht van het planbord kan men geavanceerd plannen via een eenvoudig formulier die de gebruiker in staat stelt orders over langere periodes te verplaatsen, kopiëren of te splitsen over meerdere monteurs & dagen.

Mdp advanced.png

De statussen van een order worden beheer op het ticket, wanneer men over het kaartje gaat en klikt is een menu beschikbaar waar de statussen kunnen geactiveerd worden ofwel volgens een vast patroon of indien gewenst ( parameter ) zijn altijd alle statussen beschikbaar.

Mdp ordermenu.png


Aanmaken van uitzonderingen gebeurd op een gelijkaardige manier, de gebruiker kiest de monteur en dag waarop de uitzondering start en vult een formulier in om deze te vervolledigen. Na aanmaken is de uitzondering meteen zichtbaar op het planbord en zijn de capaciteit hier aan aangepast. Mdp uitzonderingen.png

Een planorder kan tevens gekoppeld zijn aan vervangend vervoer of derde partijen, op het planbord worden deze grafisch weergegeven maar kunnen ze niet aangepast worden. Daarvoor dient men de respectievelijke modules voor Verhuur & Aankoop te gebruiken.

Multidayfr